Molas Lake and Needle Mountains, on Durango-Silverton-Ouray Million Dollar Highway