Ironton Park and Red Mountain, on Durango - Silverton - Ouray Million Dollar Hwy.